Hệ thống học trực tuyến I-CLC

I-CLC Online
Chuyển tới nội dung chính

Các khoá học

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 1)

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 1)

Chương trình tiếng Anh với các chủ đề thực nghiệm hấp dẫn dành cho học sinh khối 1 dịp hè

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 2)

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 2)

Chương trình tiếng Anh với các chủ đề thực nghiệm hấp dẫn dành cho học sinh khối 2 dịp hè

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 3)

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 3)

Chương trình tiếng Anh với các chủ đề thực nghiệm hấp dẫn dành cho học sinh khối 3 dịp hè

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 4)

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 4)

Chương trình tiếng Anh với các chủ đề thực nghiệm hấp dẫn dành cho học sinh khối 4 dịp hè

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 5)

Chương trình tiếng Anh hè 2024 (Khối 5)

Chương trình tiếng Anh với các chủ đề thực nghiệm hấp dẫn dành cho học sinh khối 5 dịp hè

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 1)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 1)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 1.

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 2)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 2)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 2.

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 3)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 3)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 3.

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 4)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 4)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 4.

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 5)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 5)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 5.

Kỹ Năng Cho Thế Hệ Tương Lai

Kỹ Năng Cho Thế Hệ Tương Lai

  • Last Updated 4/07/24

Free

Kỹ Năng Cho Thế Hệ Tương Lai

Khóa học giúp bé giao tiếp ứng xử phù hợp hơn, bé tự lập giải quyết vấn đề và quản


Copyright © 2024 - Developed by Digischool.vn