Hệ thống học trực tuyến I-CLC

I-CLC Online
Chuyển tới nội dung chính

Các khoá học

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 1)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 1)

  • Last Updated 23/12/23

Free

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 1)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 1.

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 2)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 2)

  • Last Updated 3/10/21

Free

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 2)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 2.

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 3)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 3)

  • Last Updated 9/11/21

Free

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 3)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 3.

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 4)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 4)

  • Last Updated 3/10/21

Free

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 4)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 4.

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 5)

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 5)

  • Last Updated 3/10/21

Free

Anh văn toán khoa thực nghiệm (Khối 5)

Chương trình toán và khoa học thực nghiệm dành cho học sinh lớp 5.

Vui học Kỹ năng sống cùng bạn gấu Ivar (Khối 3)

Vui học Kỹ năng sống cùng bạn gấu Ivar (Khối 3)

Chương trình Kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 3

Vui học Kỹ năng sống cùng bạn voi Lani (Khối 4)

Vui học Kỹ năng sống cùng bạn voi Lani (Khối 4)

Chương trình Kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 4

Vui học Kỹ năng sống cùng bạn rồng Lexi (Khối 5)

Vui học Kỹ năng sống cùng bạn rồng Lexi (Khối 5)

Chương trình Kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 5


Copyright © 2023 - Developed by Digischool.vn