CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
TOÁN – KHOA HỌC THỰC NGHIỆM

(Dành cho học sinh tiểu học – Với giáo viên nước ngoài)

(Sở GD và ĐT Tp.HCM phê duyệt thực hiện theo công văn số: 1001/GDĐT-TH ngày 31/03/2020)

line

Chương trình đào tạo đặc biệt bằng hình thức học online giúp rèn luyện ngôn ngữ tiếng Anh trong môn Toán và Khoa Học, do 100% GVNN hướng dẫn, qua nhiều hoạt động thực nghiệm thú vị.

Chương trình được đội ngũ chuyên môn của I-CLC đầu tư nghiên cứu bài bản và kĩ lưỡng dựa trên giáo trình Math in my World & Amazing science đang được áp dụng tại các trường tiểu học:

  • Học tiếng Anh thông qua kiến thức môn Toán và Khoa học dưới sự hướng dẫn từ xa của giáo viên nước ngoài
  • Học theo dự án, chủ đề: giúp học sinh phát triển khả năng tư duy tích cực, có hệ thống.
  • Học theo thực nghiệm (Hands-on learning): khuyến khích học sinh chủ động tìm ra nhiều cách giải quyết vấn đề, tự nghiên cứu, tích lũy và mở rộng kiến thức. Có sản phẩm thực nghiệm, dụng cụ thực nghiệm sẽ được giao tận nơi(nếu chọn gói có dụng cụ).
  • Có bài tập ôn tập sau buổi học