PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

I. Phương thức thanh toán

Sau khi chọn khóa học trên Website, học viên chon phương thức thanh toán tương ứng:

  • Thanh toán tiền mặt tại Văn phòng của I-CLC English: 438 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
  • Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của I-CLC English:

Người hưởng thụ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRI LINH
Số TK: 57008919
Ngân hàng Á Châu CN Nam Sài Gòn
Nội dung thanh toán: ‘’TEN_HOC_VIEN_Mã đơn hàng” (Ví dụ: TRAN VAN VIET HUNG 1705397297)

Thanh toán thông qua cổng thanh toán trực tuyến ATM/VISA/MASTER/Viettel Money

II. Chính sách hoàn tiền:

Trường hợp đã đóng tiền khóa học nhưng học viên muốn hoàn tiền:

  • Thời điểm yêu cầu hoàn tiền trước thời điểm khóa học bắt đầu từ 60 ngày trở lên: hoàn 100% học phí đã đóng.
  • Thời điểm yêu cầu hoàn tiền trước thời điểm khóa học bắt đầu từ 30 ngày trở lên và nhỏ hơn 60 ngày: hoàn 80% học phí đã đóng.
  • Thời điểm yêu cầu hoàn tiền trước thời điểm khóa học bắt đầu nhỏ hơn 30 ngày: hoàn 50% học phí đã đóng.
  • Khi khóa học đã bắt đầu: không hoàn tiền trong mọi trường hợp.

Để yêu cầu hoàn tiền, học viên liên hệ theo các phương thức sau:

  • Gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc KH: 0941976060
  • Gửi email đến địa chỉ: info@baigiangso.vn
  • Đến trực tiếp văn phòng của I-CLC English: 438 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh